Studia Politica, vol. VII, no. 3, 2007

Actele colocviului Biserici si politica în România secolului al XX-lea

Institutul de Cercetari Politice, Universitatea din București

9-10 iunie 2006

ARGUMENTUM

IULIANA CONOVICI, Bisericile în spatiul public românesc. Despre nevoia unei re(con)stituiri, pp. 501-504

ARTICULI

PAUL BRUSANOWSKI, Subsidiaritate si autonomie bisericeasca. Cazul Mitropoliei Ortodoxe Române din Ungaria înainte de 1918, pp. 505-547

RADU CARP, Sprijinul acordat educatiei universitare de catre fundatiile cu specific confesional în Transilvania secolului al XIX-lea – un model de actualitate în Europa?, pp. 549-554

MIHAI CHIOVEANU, Arhanghelul acestei lumi. Legionarismul ca religie politica, pp. 555-582

DORIN DOBRINCU, Religie si putere în România. Politica statului fata de confesiunile (neo)protestante, 1919-1944, pp. 583-602

GEORGE ENACHE, Din istoria relatiilor Biserica-stat în perioada guvernarii Antonescu. Cazul liderilor AGCOR, pp. 603-623

ANDREEA NANU, Nichifor Crainic, Dumitru Staniloae si Nae Ionescu: un ecumenism interbelic, pp. 625-638

MIHAELA GHIMICI, Dependenta de cale si Bisericile majoritare în contextul instaurarii regimurilor comuniste în România si Polonia, pp. 639-654

GHEORGHE MODORAN, Confesiunile neoprotestante din România în perioada regimului comunist: 1945-1965, pp. 655-673

ANA-MARIA RADULESCU, Desfiintarea mânastirilor din Arhiepiscopia Craiovei: 1958-1960, pp. 675-696

CRISTIAN VASILE, Consideratii privind sursele si temele istoriei ecleziastice postbelice, pp. 697-705

LUCIAN OVIDIU IVAN, Provocarea Europei: excurs asupra vietii si practicii religioase din România, pe drumul integrarii europene, pp. 707-712

CRISTIAN BARTA, Coordonatele actuale ale raporturilor dintre Biserica Româna Unita cu Roma si politica, pp. 713-720

SILVIU E. ROGOBETE, Reflectii asupra religiei si multiculturalismului în România: spre o reevaluare a gramaticii Traditiilor, pp. 721-736

ALEXANDRU BOGDAN DUCA, Neolegionarismul. O încercare de teologie politica ortodoxa?, pp. 737-745

MIHAIL NEAMTU, România 2007: razboi cultural, criza politica si armistitiu religios, pp. 747-771

RADU PREDA, Securitatea si insecuritatile deconspirarii ei. Comunismul în memoria clasei politice, a societatii civile si a Bisericii, pp. 773-784

IULIANA CONOVICI, Aspecte ale discursului public al Bisericii Ortodoxe Române dupa 1989: (auto)secularizarea, pp. 785-790

SORIN GOG, Individualizarea experientei religioase si erodarea functiilor eclesiale în România postsocialista, pp. 791-801