Studia Politica, vol. III, no. 2, 2003

ARGUMENTUM

Originile democrației și liberalismului în Italia și România / Origini della democrazia e del liberalismo in Italia e Romania

SALVATORE CINGARI, Le patologie della democrazia. Un percorso nel liberalismo italiano fra Ottocento e Novecento, pp. 313-322

RALUCA ALEXANDRESCU, „Le convenable et le possible“: despre „democrație“ la început de secol XIX românesc, pp. 323-335


ARTICULI

Conservatori și conservatorism în România / Conservateurs et conservatisme en Roumanie

ALEXANDRU PAȘOL, Ordinea și proprietatea la Barbu Catargiu, pp. 339-391

ANA-MARIA RÃDULESCU, Conservateurs, junimistes et takistes à Craiova (1899-1908), pp. 393-430

IOAN STANOMIR, Conservatorul în epoca sa: Constantin Rãdulescu-Motru, pp. 431-447


SUBSIDIA

IONELA BÃLUȚÃ, De la istoria femeilor la studiile de gen în câmpul academic francez, pp. 451-457

CRISTIAN PREDA, Performanțele cognitive ale studenților români în științe politice, pp. 459-467


QUAESTIONES DISPUTATAE

GIUSEPPE GILIBERTI, I diritti umani fra etica e Costituzione, pp. 471-479

SILVIA MARTON, The Emerging European Polity: the Convention on the Future of the European Union, pp. 481-507


ANNALES

***, Cronologia vieții politice din România, 1 ianuarie – 31 martie 2003, pp. 511-541

***, Cronologia vieții politice internaționale, 1 ianuarie – 31 martie 2003, pp. 543-577


IONELA BÃLUȚÃ, IOANA CÂRSTOCEA (coord.), Direcții și teme de cercetare în studiile de gen din România, Editura Universul, Seria publicațiilor Relink, București, 2003 (ANCA DOHOTARIU), pp. 581-582

ELIE BARNAVI, PAUL GOOSSENS (eds.), Les frontières de l’Europe, Éditions De Boeck, Bruxelles, 2001 (RUXANDRA IVAN), pp. 582-584

PIERO DEL NEGRO, Guerra ed eserciti: da Machiavelli a Napoleone, Editori Laterza, Milano, 2001 (CRISTIAN ANASTASIU), pp. 585-587

THOMAS L. FRIEDMAN, The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, New York, 2000 (IOANA MANOLESCU), pp. 587-591

ANDRÉ DE MURALT, L’unité de la philosophie politique. De Scot, Occam et Suárez au libéralisme contemporain, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2002 (MIRUNA TÃTARU-CAZABAN), pp. 591-592

JON PIERRE (ed.), Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy, Oxford University Press, Oxford (ANDREEA BOERU), pp. 592-595

MICHAEL SHAFIR, Între negare și trivializare prin comparație: negarea Holocaustului în țãrile postcomuniste din Europa Centralã și de Est, Polirom, Iași, 2002 (CEZAR COBIANU), pp. 595-598

MARIANA HAUSLEITNER, Die Rumänisierung der Bukowina. Die Durchsetzung des nationalstaatlichen Anspruchs Grossrumäniens 1918-1944, R. Oldenbourg Verlag, „Südosteuropaische Arbeiten 111“, München, 2001 (DIETMAR MÜLLER)

MARIANA HAUSLEITNER, BRIGITTE MIHOK, JULIANE WETZEL (Hgg.), Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944, Metropol Verlag, „Nationalsozialistische Besatzungspolitik in Europa 10“, Berlin, 2001 (DIETMAR MÜLLER)

DOREL BANCOȘ, Social și național în politica guvernului Ion Antonescu, Editura Eminescu, București, 2000 (DIETMAR MÜLLER), pp. 599-604