Studia Politica, vol. III, no. 1, 2003

ARGUMENTUM

ERIC FASSIN, Penser la discrimination positive, pp. 9-17


ARTICULI

Fragmente de istorie a teoriei politice / Fragments for a History of Political Thought

GUSTAVO GOZZI, Immanuel Kant e lo stato giuridico, pp. 21-29

FILON MORAR, Măsură și echilibru. Temeiurile politice ale edificiului social în Federalist Papers, pp. 31-49

AURELIAN CRÃIUȚU, Publicity, Liberty of the Press, and Representative Government in the Writings of the French Doctrinaires, pp. 51-72

DANIEL BARBU, Titu Maiorescu sau despre interpretarea literară a politicii, pp. 73-79

RAFFAELLA GHERARDI, Marco Minghetti: il liberalismo moderato italiano tra scienza e arte di governo, pp. 81-84

IOAN STANOMIR, „Constituție“, „Coroană“ și „țară“ – Constituționalism și monarhie autoritară în intervalul 1938-1940, pp. 85-112

CAMIL-ALEXANDRU PÂRVU, The Idea of Autonomy: Liberal or Communitarian?, pp. 113-127

RADU TOMA, Pierre Bourdieu: mode d'emploi pour littéraires désenchantés, pp. 129-138


SUBSIDIA

JEAN-MICHEL DE WAELE, PETIA GUEORGUIEVA, SORINA SOARE, Parlamentele din Europa Centrală și Orientală: Bulgaria, Polonia și România, pp. 141-161

DRAGOȘ PETRESCU, The Collapse of Communism in Hungary and Romania: A Comparative Analysis, pp. 163-182

MIHNEA VASILESCU, Trust and Democracy, pp. 183-190


QUAESTIONES DISPUTATAE

CÃTÃLIN AVRAMESCU, Critica cerșetoriei și geneza statului modern, pp. 193-200

LIGIA LIVADÃ-CADESCHI, Făra de treabă în politie, Cerșetorii în secolul al XVIII-lea românesc, pp. 201-218


ANNALES

***, Chronologie de la vie politique roumaine, le 1er octobre – le 30 décembre 2002, pp. 221-241

***, Cronologia vieții politice internaționale, 30 septembrie – 31 decembrie 2002, pp. 243-271


ȘTEFANIA MIHÃILESCU (ed.), Din istoria feminismului românesc. Antologie de texte (1838-1929), Polirom, Iași, 2002 (RUXANDRA IVAN), pp. 275-276

ION ȘERBÃNESCU (coord.), ADA FELAN, CAROL MARCUSOHN, Parlamentari evrei în forul legislativ al României (1919-1940). Documente (extrase), Editura Hasefer, București, 1998 (RALUCA ALEXANDRESCU), pp. 276-277

OCTAVIAN ROSKE (coord.), Mecanisme represive în România, 1945-1989, Dicționar biografic, A-C, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2001 (IONUȚ BUTOI), pp. 277-279

MARC LAZAR, Le communisme: une passion française, Perrin, Paris, 2002 (DANIEL BARBU), pp. 279-280

PHILIPPE C. SCHMITTER, How to Democratize the European Union... and Why Bother?, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2000 (SILVIA MARTON), pp. 280-282

RENAUD DEHOUSSE (sous la direction de), Une Constitution pour l'Europe?, Presses de Sciences Po, Paris, 2002 (SILVIA MARTON), pp. 283-285

FUNDAȚIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISÃ (ed.), Suveranitate națională și integrare europeană, prefață de ANTON NICULESCU, Polirom, Iași, 2002 (RUXANDRA IVAN), pp. 285-290

IVAN ILCEV, Are dreptate sau nu, e patria mea! Propaganda în politica extemă a țărilor balcanice (1821-1923), traducere de Nicolae Moderău și Valentina Ristea, Curtea Veche, colecția Om, Idee, Societate, București, 2002 (SIMONA ROTA), pp. 290-293

VESNA GOLDSWORTHY, Inventarea Ruritaniei. Imperialismul imaginației, traducere de Luminița Cioroianu, Curtea Veche, colecția Om, Idee, Societate, București, 2002 (SIMONA ROTA), pp. 293-295

JEAN-FRANÇOIS REVEL, L’obsession anti-américaine. Son fonctionnement, ses causes, ses inconséquences, Plon, Paris, 2002 (FILON MORAR), pp. 295-300