Studia Politica, vol. II, no. 3, 2002

ARGUMENTUM

RALF DAHRENDORF, Democracy and its Challenges, pp. 649-656

ARTICULI

Explorări în gândirea politică românească / Exploring Romanian political thought

CONSTANTIN DOBRILÃ, Tirania în vechiul Regim românesc: traiectoria unui concept politic, pp. 659-671

IONELA BÃLUȚĂ, „Femeia-cetățeancă“: între datoria socială și absența politică la mijlocul secolului al XIX-lea, pp. 673-681

CRISTIAN PREDA, Constantin Dobrogeanu-Gherea în lectura postbelică din România, pp. 683-702

SORIN GABRIEL SEBE, Spiru Haret și știința politică: mecanică rațională și corp social, pp. 703-724

VICTOR RIZESCU, Înțelepciunea nebunului sau gândirea politică a lui Henric Sanielevici, pp. 725-760

FLORIN ȚURCANU, Occident, Orient și fascinația originilor la Vasile Pârvan și Mircea Eliade, pp. 761-767

SUBSIDIA

***, Chronologie de la vie politique roumaine, le 1er avril – le 30 juin 2002, pp. 771-807

***, Cronologia vieții politice internaționale, 1 aprilie – 30 iunie 2002, pp. 809-835

LIGIA LIVADÃ-CADESCHI, Prima instituție de asistență socială publică din Țara Româneascä: Eforia Caselor Făcătoare de Bine, 1832-1850, pp. 837-849

QUAESTIONES DISPUTATAE

ALINA STÃNESCU, Conștiință, putere și interes național, pp. 853-873

MARINA TÃTÃRÂM, Exploring 9.11. Terrorism in Paradigms of International Relations, pp. 875-890

RECENSIONES

VASILE MUSCÃ, ALEXANDER BAUMGARTEN (coord.), Filosofia politică a lui Aristotel, traducerea textelor din Aristotel și Sfântul Toma din Aquino: Alexander Baumgarten și Cristina Andrieș, Polirom, Iași, 2002 (MIRUNA TÃTARU-CAZABAN), pp. 893-895

FRANÇOIS GUIZOT, The History of the Origins of Reprezentative Government in Europe, traducere Andrew R. Scobie, introducere și note de Aurelian Crăiuțu, Liberty Fund, Indianapolis, 2002 (MIRUNA TÃTARU-CAZABAN), pp. .895-896

GEORGIOS VAROUXAKIS, Mill on Nationality, Routledge, London & New York, 2002 (VICTOR RIZESCU), pp. 896-898

LUIGI STURZO, Libertatea: prietenii și dușmanii ei, ediție îngrijită de Massimi Baldini, traducere Nicoleta Panait, prefață de Giovanni PALLADINO, Paideia, București, 2001 (RUXANDRA IVAN), pp. 898-899

Filosofia socială a lui F.A. Hayek, coord. A.P. ILIESCU, Polirom, Iași, 2001 (MIRUNA TÃTARU-CAZABAN), pp. 899-900

MARIO TURCHETTI, Tyrannie et tyranicide de l’Antiquité à nos jours, PUF, Paris, 2001 (CONSTANTIN DOBRILÃ), pp. 901-902

MAURIZIO VIROLI, Din dragoste de patrie. Un eseu despre patriotism și naționalism, traducere de Mona Antohi, prefață de Aurelian Crăiuțu, Humanitas, col. „Societatea civilă”, București, 2002 (SILVIA MARTON), pp. 903-904

NENAD MISCEVIC, Nationalism and Beyond: Introducing Moral and Debate and Values, CEU Press, Budapest, 2001 (MIHAELA CZOBOR-LUPP), pp. 904-908

VICTOR NEUMANN, Ideologie și fantasmagorie. Perspective asupra istoriei gândirii politice în Europa Est-Centrală, Polirom, Iași, 2001 (IONUȚ BUTOI), pp. 909-911

HORIA-ROMAN PATAPIEVICI, Omul recent. O critică a modernității din perspectiva întrebării „Ce se pierde atunci când ceva se câștigă”, Humanitas, București, 2001 (SIMONA BOTEZATU), pp. 911-913

CONSTANTIN M. POPA, Adrian Marino. Monografie, antologie comentată, receptare critică, Editura Aula, Brașov, 2001 (CRISTIAN PREDA), pp. 913-914

JONATHAN GRIX, Demystifying postgraduate research. From MA. to PhD, University of Birmingham Press, Birmingham, 2001 (IONELA BÃLUȚÃ), pp. 914-915

I.TÓTH ZOLTÁN, Primul secol al naționalismului românesc ardelean, 1697-1792, traducere de Maria Someșan, Pythagora, București, 2001 (SILVIA MARTON), pp. 916-926

APOSTOL STAN, Ion Mihalache. Destinul unei vieți, Saeculum I.O., București, 1999 (VICTOR RIZESCU), pp. 927-929

ROMUS DIMA, Armand Călinescu, Editura Mavios-Clio, București, 2001 (CONSTANTIN DOBRILÃ), pp. 929-930

LIVIU CHELCEA, PUIU LÃȚEA, România profundă în comunism. Dileme identitare, istorie locală și economie secundară la Sântana, Nemira, col. „Societatea politică“, București, 2000 (SÂNZIANA BRÂNZÃ), pp. 930-932

LAVINIA BETEA, Maurer și lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României, Dacia, Cluj-Napoca, 2001 (SILVIA MARTON), pp. 932-936

GEORGHE ONIȘORU (ed.), Totalitarism și rezistență, teroare și represiune în România comunistă, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, București, 2001 (CRISTIAN VASILE), pp. 937-941

MARIUS OPREA, Banalitatea răului. O istorie a Securității în documente, 1949-1989, Polirom, Iași, 2002 (CONSTANTIN DOBRILÃ), pp. 942-943

CICERONE IOANIȚOIU, Victimele terorii comuniste, arestați, torturați, întemnițați, uciși. Dicționar A-F, Editura Mașina de Scris, București, vol. I-III, 2000 (CONSTANTIN DOBRILÃ)

DOINA JELA, Lexiconul negru. Unelte ale represiunii comuniste, Humanitas, București, 2001 (CONSTANTIN DOBRILÃ), pp. 943-944

ALINA MUNGIU-PIPPIDI, România după comunism, Humanitas, București, 2002 (ALEXANDRA IONESCU), pp. 945-948

MIHAI ȘORA în dialog cu SORIN ANTOHI, Mai avem un viitor? România la început de mileniu, Polirom, col. „Duplex“, Iași, 2001 (OANA MOLDOVAN), pp. 949-951

Caietele Institutului de Studii Liberale, nr. 1-2/2001, ISL-ARLD (RADU CARP), pp. 951-953

GIL EYAL, IVAN SZELENY, ELEANOR TOWNSLEY, Capitalism fără capitaliști. Noua elită conducătoare din Europa de Est, Editura Omega, București, 2001 (RUXANDRA IVAN), pp. 954-956