Studia Politica, vol. II, no. 1, 2002

ARGUMENTUM

GIOVANNI SARTORI, Sul sistema costituzionale romeno, pp. 9-12


ARTICULI

Partide și viață politică în România / Parties and pary politics in Romania

CRISTIAN PREDA, Influența sistemelor electorale asupra sistemului de partide în România interbelică, pp. 15-76

FILON MORAR, The Way Out and the Way In. Post-communism and Democracy in Romania, pp. 77-113

SORINA SOARE, Sistemul partizan românesc: catalizator sau obstacol al consolidării democratice?, pp. 115-140

ALEXANDRA IONESCU, La resurgence d’un acteur politique en Roumanie. Le Parti National Paysan Chrétien-Démocrate, pp. 141-201

RAMONA COMAN, La cooperation paneuropéenne des partis politiques. L'ouverture des partis politiques européens aux partis politiques roumains, pp. 203-212


SUBSIDIA

ALINA IONAȘCU, DANA MÃNESCU, DAMIANA OȚOIU, MIHAELA VIERU, Cronologia vieții politice din România, 1 octombrie – 31 decembrie 2001, pp. 215-243

VALENTIN BURADA, IULIANA CONOVICI, LUCIANA-ALEXANDRA GHICA, LUCIAN VERESCIAGHIN, Cronologia vieții politice internaționale, 11 septembrie – 31 decembrie 2001, pp. 245-270


QUAESTIONES DISPUTATAE

DANIEL BARBU, From the Politics of Science to the Science of Politics: the Difficult Make Up of the Romanian Political Science, pp. 273-295


ARISTOTEL, Politica, traducere de Raluca Grigoriu, Editura Paideia, colecția Cărților de seamă, București, 2001 (CRISTIAN PREDA)

ARISTOTEL, Politica, ediție bilingvă, traducere, comentarii și index de ALEXANDER BAUMGARTEN, cu un studiu introductiv de VASILE MUSCÃ, Editura IRI, colecția Cogito, București, 2001 (CRISTIAN PREDA), pp. 299-300

DENNIS DELETANT, Communist Terror in Romania: Gheorghiu-Dej and the Police State, 1948-1965, St. Martin’s Press, New York, 1999 (DRAGOȘ PETRESCU), pp. 301-302

CORNELIU MÃNESCU în dialog cu LAVINIA BETEA, Convorbiri neterminate, Polirom, Iași, colecția „Duplex”, 2001 (CRISTINA PETRESCU), pp. 302-304

ION BIBERI, Lumea de mâine, ediția a II-a, Editura Curtea Veche, București, 2001 (SILVIA MARTON), pp. 305-309

GHEORGHE CRIȘAN, Piramida puterii. Oameni politici și de stat din România (23 august 1944 - 22 decembrie 1989), Editura Pro Historia, colecția Românii în istoria universală, București, 2001 (CRISTIAN PREDA), pp. 310-311

PAUL CERNAT, ION MANOLESCU, ANGELO MITCHIEVICI, IOAN STANOMIR, În căutarea comunismului pierdut, Editura Paralela 45, 2001 (LUCIA DRAGOMIR), pp. 311-314

LUCIAN BOIA, Mitologia științifică a comunismului, Humanitas, București, 1999 (ALEXANDRU BÃLÃȘESCU), pp. 314-316