Studia Politica, vol. I, no. 4, 2001

ARGUMENTUM

MARY COLEMAN, Deliberative Democracy: Who Reasons in the Public Square?, pp. 969-978

ARTICULI

Cetățenie, cultură și drepturi civile / Citizenship, Civic Culture and Civil Rights

JEFFREY KOLNICK, Meaningful Citizenship. A Study on Farmer-Labor Politics in Minnesota at the End of the 19th Century, pp. 981-1043

DIETMAR MÜLLER, Nationaler Code und Staatsbürgerschaft in Rumänien, pp. 1045-1063

RADU CARP, At the Origins of the Romanian Civic Culture. Theories of Ministerial Responsibility in the Romanian Constitutional Traditions, pp. 1065-1075

SILVIA MARTON, Citizenship and Nation State. Is Their Coexistence Necessary?, pp. 1077-1089

VICTOR RIZESCU, Some Distinctions within Classical Distinction. On the Civic and Ethnic Conceptions of the Nation, pp. 1091-1102

MICHELLE D. DEARDORFF, Legitimated Inequality. Constitutional Implications of the United States Pregnancy Discrimination Act of 1978, pp. 1103-1130

CRISTINA ARION, Între o realitate insesizabilă și promisiunea viitorului: cetățenia europeană, pp. 1131-1142

SUBSIDIA

DANA MĂNESCU, DAMIANA OȚOIU, CATERINA PREDA, Cronologia vieții politice din România, 1 iulie – 30 septembrie 2001, pp. 1145-1175

QUAESTIONES DISPUTATAE

MIRUNA TÃTARU-CAZABAN, Le principe du quod omnes tangit et le problème du consentement politique chez Saint Thomas d’Aquin, pp. 1179-1197

DANIEL BARBU, Bizanț contra Bizanț? Note despre „fondul“ culturii politice românești, pp. 1199-1219

Pouvoirs et mentalités. Textes réunis par Laurentiu Vlad à la mémoire du Professeur Alexandru Duțu, Editura Babel, București, 1999 (CAMIL-ALEXANDRU PÂRVU), pp. 1223-1224

MIRCEA ELIADE, Textele „legionare“ și despre „românism“, ediție și prefață de Mircea Handoca, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 (VICTOR RIZESCU), pp. 1224-1225

JEAN PICQ, Vàclav Havel. Le pouvoir des sans-pouvoir, Éditions Michalon, coll. «Le bien commun», Paris, 2000 (MIRUNA TÃTARU-CAZABAN), pp. 1225-1227

IOAN OPRIȘ, Cercuri culturale disidente, Univers Enciclopedic, București, 2001 (CONSTANTIN DOBRILÃ), pp. 1227-1228

OLIVIER GILLET, Religie și naționalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist, Compania, București, 2001 (RADU CARP), pp. 1228-1231

VLADIMIR TISMÃNEANU în dialog cu MIRCEA MIHÃIEȘ, Încet, spre Europa, Polirom, Iași, 2000 (CAMIL-ALEXANDRU PÂRVU), pp. 1232-1234

IONEL NICU SAVA, Zece ani de tranziție în Europa de Est, Editura Fundației Culturale Române, București, 2000 (CORINA ZAVATE), pp. 1234-1235

LAZÃR VLÃSCEANU și ADRIAN MIROIU, Democrația ca proces. Alegerile 2000, Editura Trei, București, 2001 (RADU CARP), pp. 1235-1238

DUMITRU SANDU, Spațiul social al tranziției, Polirom, seria Sociologie-Antropologie, Iași, 1999 (ADRIANA CHIRILÃ), pp. 1238-1240

VINTILÃ MIHÃILESCU, Socio Hai-Hui. O altă sociologie a tranziției, Editura Paideia, București, 2000 (DRAGOȘ STOICA), pp. 1241-1243

ALINA MUNGIU-PIPPIDI, Transilvania subiectivă, Humanitas, București, 1999 (VICTOR RIZESCU), pp. 1243-1246

SONNY PERSEIL, Liberal la plural, traducere din limba franceză de Elena-Zenovia Geană, Editura Libertés, București, 2000 (CAMELIA RUNCEANU), pp. 1247-1248

ADRIAN MIROIU, Introducere în analiza politicilor publice, Editura Punct, București, 2001 (GEORGETA GHEBREA), pp. 1249-1251

GILLES FERRÉOL (coord.), YVES JEAN BELOEIL BENOIST, MARC BLANQUET, DOMINIQUE BREILLAT, NOËL FLAGEUL, Dicționarul Uniunii Europene, traducere de Iuliana Cristina Doboș, Polirom, 2001 (CRISTINA ARION), pp. 1251-1252

ROMANO PRODI, O viziune asupra Europei, traducere de Dana Zămoșteanu, Polirom, Iași, Colecția „Plural“, 2001 (CRISTINA ARION), pp. 1252-1255

JEAN-CLAUDE ESLIN, Hannah Arendt. L’obligée du monde, Éditions Michalon, coll. «Le bien commun», Paris, 2000 (MIRUNA TÃTARU-CAZABAN), pp. 1256-1257

FRANCIS OAKLEY, Politics and Eternity. Studies in the History of Medieval and Early-Modern Political Thought, Brill, Leiden, 1999 (MIRUNA TÃTARU-CAZABAN), pp. 1258-1265

RUXANDRA CESEREANU, Panopticum. Tortura politică în secolul XX, studiu de mentalitate, prefață de ALEXANDRU ZUB, Institutul European, Iași, 2001 (RUXANDRA IVAN), pp. 1265-1267

IOAN-AUREL POP, Națiunea română medievală. Solidarități etnice românești în secolele XIII-XVI, Editura Enciclopedică, București, 1998 (VICTOR RIZESCU)

MIRELA-LUMINIȚA MURGESCU, Între „bunul creștin“ și „bravul român“. Rolul școlii primare în construirea identității naționale românești (1831-1878), Editura A ’92, Iași, 1999 (VICTOR RIZESCU), pp. 1267-1270

MIHAI ȘORA în dialog cu SORIN ANTOHI, Mai avem un viitor ? România la început de mileniu, Polirom, Iași, 2001 (CRISTIAN PREDA), pp. 1271-1273