Studia Politica, vol. I, no. 3, 2001

ARGUMENTUM

ZAKI LAÏDI, État, politique et mondialisation, pp. 649-659

ARTICULI

Națiunea și culturile sale / La nation et ses cultures

KEITH HITCHINS, The Emergence of the Idea of Nation Among the Romanians of Transylvania, 1700-1849, pp. 663-677

FLORIN ȚURCANU, Néo-traditionalisme et politique dans la Roumanie des années ’20, pp. 679-690

LAURENȚIU VLAD, Propagandă și identitate. România și Expoziția universală de la Bruxelles din 1935, pp. 691-712

DANIEL BARBU, From Hard Communism to Soft Populism. Some Remarks on the Romanian Cultures of Nationhood, pp. 713-731

CRISTIAN PREDA, La nation dans la Constitution, pp. 733-762

CAIUS DOBRESCU, Twin Self-Delusions. The Fate of Counterculture in the West and in Eastern Europe, pp. 763-776

ALAIN DIECKHOFF, L’État face au défi de la multinationalité, pp. 777-786

SUBSIDIA

RĂZVAN GRECU, Instabilitatea guvernamentală în România postcomunistă, pp. 789-812

MONICA BOTEZ, DANA MĂNESCU, DAMIANA OȚOIU, CATERINA PREDA, ALEXANDRA ROTILEANU, Cronologia vieții politice din România, 1 aprilie - 30 iunie 2001, pp. 813-838

QUAESTIONES DISPUTATAE

VICTOR RIZESCU, Un critic al Partidului Liberal: „primul” Ștefan Zeletin, pp. 841-872

MIRUNA TĂTARU-CAZABAN, Hiperbola libertății. Dificultățile liberalismului hayekian, pp. 873-917

RECENSIONES

GRIGORE GEORGIU, Identitate și integrare. De la disjuncție la conjuncție, Academia Română, Editura Institutului de Teorie Socială, București, 2001 (SILVIA MARTON), pp. 921-931

SORIN ALEXANDRESCU, Identitate în ruptură, Univers, București, 2000 (CRISTIAN PREDA), pp. 931-933

LAURENȚIU VLAD, Imagini ale identității naționale. România și expozițiile universale de la Paris, 1867-1937, Meridiane, București, 2001 (IOAN STANOMIR), pp. 933-936

ION MAMINA, Monarhia constituțională în România. Enciclopedie politică. 1866-1938, Editura Enciclopedică, București, 2000 (SILVIA MARTON)

LIVIU PAPUC (ediție îngrijită și realizată de), Discursuri parlamentare junimiste. Vasile Alecsandri, Nicolae Gane, Iacob Negruzzi, Vasile Pogor, Editura Timpul, Iași, 2000 (SILVIA MARTON)

DAMIAN HUREZEANU, GHEORGHE SBÂRNĂ, Partide și curente politice în România. 1821-1918. Programe și orientări doctrinare. 150 de surse originale, Editura Eficient, București, 2000 (SILVIA MARTON), pp. 936-939

MARTA PETREU, Un trecut deocheat sau „Schimbarea la față a României”, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 1999 (VlCTOR RIZESCU), pp. 939-941

LIVIA POPESCU, Structură socială și societate civilă în România interbelică, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1998 (VICTOR RIZESCU), pp. 941-945

PAMFIL ȘEICARU, Istoria partidelor Național, Țărănist și Național-Țărănist, Editura Victor Frunză, București, 2000 (CONSTANTIN DOBRILĂ), pp. 945-946

BOGDAN MURGESCU, A fi istoric în anul 2000, Editura All, București, 2000 (VICTOR RIZESCU), pp. 946-948

ANNELI UTE GABANYI, The Ceaușescu Cult: Propaganda and Power Policy in Communist Romania, The Romanian Cultural Foundation Publishing House, Bucharest, 2000 (DRAGOȘ PETRESCU), pp. 948-950

MONICA LOVINESCU, La apa Vavilonului/ 2. 1960-1980, Colecția Memorii / Jurnale / Convorbiri, Humanitas, București, 2001 (SILVIA MARTON), pp. 950-953

BRÂNDUȘA PALADE, Amurgul Leviațanului. Supraviețuire și libertate în comunism, cuvânt înainte de CRISTINA ILINCA și rezumat în engleză, Editura Trei, București, 2000 (CRISTIAN PREDA), pp. 954-956