Studia Politica, vol. I, no. 1, 2001

ARGUMENTUM

Visages de la démocratie

PIERRE MANENT, La démocratie et la nation (pp. 9-17)

DANIEL BARBU, De l’ignorance invincible dans la démocratie. Réflexions sur Ia transformation postcommuniste (pp. 19-28)

ADRIANO GIOVANNELLI, ARISTIDE CANEPA, Entre transitions et integration: quelques défis à la démocratie (pp. 29-46)


ARTICULI

În căutarea unei istorii a gândirii politice româneşti / À la recherche d’une histoire de la pensée politique roumaine

ALEXANDRU DUŢU, Pensée politique autrichienne et traditionalisme roumain (pp. 49-56)

DANIEL BARBU, La modernisation politique: une affaire d'intellectuels? (pp. 57-67)

CRISTINA ION, Machiavelli şi machiavelismul în cultura română. Primele traduceri (pp. 69-85)

CRISTIAN PREDA, Staulul şi sirena. Dilemele unui marxist român (pp. 87-137)

ALEXANDRA IONESCU, Constantin Stere et la démocratie paysanne: pour une ethique de la nation (pp. 139-162)

MIHAELA CZOBOR-LUPP, Individualism şi libertate în gândirea românească interbelică (pp. 163-183)

FLORIN ŢURCANU, De l’histoire au mythe. La formation de l’image du Sud-Est européen dans l’œuvre de Mircea Eliade (pp. 185-192)

SUBSIDIA

SORIN GABRIEL SEBE, Une extension theorique de l’échelle de Taagepera (pp. 195-204)

SILVIU MATEI, Les orientations politiques des jeunes votants roumains (pp. 205-216)

CRISTIAN PREDA, Sistemul politic românesc după patru scrutinuri (pp. 217-246)

QUAESTIONES DISPUTATAE

GEORGE VOICU, Radical Temptations and Cultural Idols. Reflections on a Polemic (pp. 249-260)

CAMIL-ALEXANDRU PÂRVU, The Legitimacy of Political Authority. On the Relevance of the “Consent to be Governed” (pp. 261-273)

RECENSIONES

ANDRÁS SAJÓ, Limiting Government – An Introduction to Constitutionalism, CEU Press, Budapest, 1999 (RADU CARP), pp. 277-280

AREND LIJPHART, Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven and London, 1999 (ALEXANDRA IONESCU), pp. 280-283

MARY ELLEN FISCHER (edited by), Establishing Democracies, Westview Press Boulder, Colorado, 1996 (FILON MORAR), pp. 283-288

ANNELI UTE GABANYI, Revoluţia neterminată, Editura Fundaţiei Culturale Rornâne, Bucureşti, 1999 (CRISTIAN PREDA), pp. 288-289

STAN STOICA, Mic dicţionar al partidelor politice din România (1989-2000), Editura Meronia, Bucureşti, 2000 (CRISTIAN PREDA), pp. 289-290

ALFRED BULAI, Mecanismele electorale ale societátii româneşti, Paideia, Bucureşti, 1999 (MARIA-NIARA BERTEANU), pp. 290-291

IOAN DRĂGAN et al., Contrucţia simbolică a câmpului electoral, Institutul European, Iaşi, 1998 (MARIA-NIARA BERTEANU), pp. 291-292

Doctrina liberală în România, antologie de texte cu un studiu ştiinţific introductiv de ION ILINCIOIU, Academia Română, Institutul de Teorie Socială, Bucureşti, 1999 (CRISTIAN PREDA), pp. 292-294

MIHAELA MIROIU, Societatea retro, Editura Trei, Bucureşti, 1999 (CRISTIAN PREDA), pp. 294-297

CĂTĂLIN AVRAMESCU, De la teologia puterii absolute la fizica socială. Finitudine şi dezordine în teoria contractului social de la Hobbes la Rousseau, Editura All, colecţia „Ştiinte politice“, Bucureşti, 1998 (MIRUNA TĂTARU-CAZABAN), pp. 297-299

AURELIAN CRĂIUŢU, Elogiul libertăţii. Studii de filozofie politică, Polirom, Seria „Sociologie, Ştiinţe politice“, Iaşi, 1998 (MIRUNA TĂTARU-CAZABAN), pp. 299-301

ROSE-MARIE LAGRAVE, Voyage aux pays d’une utopie déchue, PUF, Paris, colecţia „Intervention philosophique“, 1998 (CRISTINA ION), pp. 301-303

OCTAVIAN ROSKE, Tradiţia conservatoare în gândirea americană, 1783-1860, Editura All, Bucureşti, 1998 (IOAN STANOMIR), pp. 304-306

ANDRÉ LETON, ANDRÉ MIROIR, Les conflits communautaires en Belgique, PUF, Paris, 1999 (ALEXANDRA IONESCU), pp. 306-307

JOËL KOTEK (sous la direction de), L’Europe et ses villes-frontières, Éditions Complexe, Bruxelles, 1996 (CRISTINA ARION), pp. 308-310

VALENTIN STAN, România şi eşecul campaniei pentru Vest, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999 (CRISTINA ARION), pp. 311-315