Archive‎ > ‎2001‎ > ‎

Studia Politica, vol. I, no. 1, 2001

ARGUMENTUM 

Visages de la démocratie 

PIERRE MANENT, La démocratie et la nation (pp. 9-17) 

DANIEL BARBU, De l’ignorance invincible dans la démocratie. Réflexions sur Ia transformation postcommuniste (pp. 19-28) 

ADRIANO GIOVANNELLI, ARISTIDE CANEPA, Entre transitions et integration: quelques défis à la démocratie (pp. 29-46) 

ARTICULI 

În căutarea unei istorii a gândirii politice româneşti / À la recherche d’une histoire de la pensée politique roumaine 

ALEXANDRU DUŢU, Pensée politique autrichienne et traditionalisme roumain (pp. 49-56) 

DANIEL BARBU, La modernisation politique: une affaire d'intellectuels? (pp. 57-67) 

CRISTINA ION, Machiavelli şi machiavelismul în cultura română. Primele traduceri (pp. 69-85) 

CRISTIAN PREDA, Staulul şi sirena. Dilemele unui marxist român (pp. 87-137) 

ALEXANDRA IONESCU, Constantin Stere et la démocratie paysanne: pour une ethique de la nation (pp. 139-162) 

MIHAELA CZOBOR-LUPP, Individualism şi libertate în gândirea românească interbelică (pp. 163-183) 

FLORIN ŢURCANU, De l’histoire au mythe. La formation de l’image du Sud-Est européen dans l’œuvre de Mircea Eliade (pp. 185-192) 

SUBSIDIA 

SORIN GABRIEL SEBE, Une extension theorique de l’échelle de Taagepera (pp. 195-204) 

SILVIU MATEI, Les orientations politiques des jeunes votants roumains (pp. 205-216) 

CRISTIAN PREDA, Sistemul politic românesc după patru scrutinuri (pp. 217-246) 

QUAESTIONES DISPUTATAE 

GEORGE VOICU, Radical Temptations and Cultural Idols. Reflections on a Polemic (pp. 249-260) 

CAMIL-ALEXANDRU PÂRVU, The Legitimacy of Political Authority. On the Relevance of the “Consent to be Governed” (pp. 261-273) 

RECENSIONES 

ANDRÁS SAJÓ, Limiting Government – An Introduction to Constitutionalism, CEU Press, Budapest, 1999 (RADU CARP), pp. 277-280 
AREND LIJPHART, Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven and London, 1999 (ALEXANDRA IONESCU), pp. 280-283 
MARY ELLEN FISCHER (edited by), Establishing Democracies, Westview Press Boulder, Colorado, 1996 (FILON MORAR), pp. 283-288 
ANNELI UTE GABANYI, Revoluţia neterminată, Editura Fundaţiei Culturale Rornâne, Bucureşti, 1999 (CRISTIAN PREDA), pp. 288-289 
STAN STOICA, Mic dicţionar al partidelor politice din România (1989-2000), Editura Meronia, Bucureşti, 2000 (CRISTIAN PREDA), pp. 289-290 
ALFRED BULAI, Mecanismele electorale ale societátii româneşti, Paideia, Bucureşti, 1999 (MARIA-NIARA BERTEANU), pp. 290-291 
IOAN DRĂGAN et al., Contrucţia simbolică a câmpului electoral, Institutul European, Iaşi, 1998 (MARIA-NIARA BERTEANU), pp. 291-292 
Doctrina liberală în România, antologie de texte cu un studiu ştiinţific introductiv de ION ILINCIOIU, Academia Română, Institutul de Teorie Socială, Bucureşti, 1999 (CRISTIAN PREDA), pp. 292-294 
MIHAELA MIROIU, Societatea retro, Editura Trei, Bucureşti, 1999 (CRISTIAN PREDA), pp. 294-297 
CĂTĂLIN AVRAMESCU, De la teologia puterii absolute la fizica socială. Finitudine şi dezordine în teoria contractului social de la Hobbes la Rousseau, Editura All, colecţia „Ştiinte politice“, Bucureşti, 1998 (MIRUNA TĂTARU-CAZABAN), pp. 297-299 
AURELIAN CRĂIUŢU, Elogiul libertăţii. Studii de filozofie politică, Polirom, Seria „Sociologie, Ştiinţe politice“, Iaşi, 1998 (MIRUNA TĂTARU-CAZABAN), pp. 299-301 
ROSE-MARIE LAGRAVE, Voyage aux pays d’une utopie déchue, PUF, Paris, colecţia „Intervention philosophique“, 1998 (CRISTINA ION), pp. 301-303 
OCTAVIAN ROSKE, Tradiţia conservatoare în gândirea americană, 1783-1860, Editura All, Bucureşti, 1998 (IOAN STANOMIR), pp. 304-306 
ANDRÉ LETON, ANDRÉ MIROIR, Les conflits communautaires en Belgique, PUF, Paris, 1999 (ALEXANDRA IONESCU), pp. 306-307 
JOËL KOTEK (sous la direction de), L’Europe et ses villes-frontières, Éditions Complexe, Bruxelles, 1996 (CRISTINA ARION), pp. 308-310 
VALENTIN STAN, România şi eşecul campaniei pentru Vest, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999 (CRISTINA ARION), pp. 311-315